1955

1955

1968

1982

Σοκοφρέτα (κιλό)

ICE-5

Παγωτό με σοκοοφρέτα

 

Αποστολή προϊόντος Εντός Πατρών
  • €15,90

Βάρος

Τεμάχια